Veelgestelde vragen

Nog vragen?

Sam De Gruyter

Account Manager

Voeren jullie werken uit in mijn regio?

Hamster Cleaning is werkzaam over heel België, en rekent geen extra transportkosten aan.

Worden chemicaliën gebruikt tijdens de reiniging?

Neen. Bij de conventionele manier van reinigen komen geen chemicaliën van pas.

Een huiseigenaar kan echter wel opdracht geven tot toepassing van een milde, niet-giftige anti-microbiële oplossing wanneer er microbiële groei is geïdentificeerd of wordt vermoed.

Toepassing van deze chemicaliën wordt niet aanbevolen als onderdeel van een regelmatig onderhoudsprogramma.

Ik heb last van vieze geurtjes in huis, kan een ventilatiereiniging dit verhelpen?

Dat kan. Een vervuild kanaal kan de ideale broeihaard zijn voor schimmels en andere bacteriën. Een ventilatiereiniging kan tijdelijk de schimmels uit de kanalen verwijderen, maar de onderliggende problemen moeten tegelijkertijd aangepakt worden om een herhaling van het probleem te voorkomen.

Tijdens de werkzaamheden gaan onze reinigers op zoek naar de oorzaak van het probleem.

Hoe vaak moet ik mijn filters vervangen?

Hamster Cleaning raadt aan om de filters minstens één keer per maand te stofzuigen en om de zes maanden te vervangen.

Op welke manier worden de kanalen gereinigd?

Hamster Cleaning opteert in de meeste gevallen voor een reiniging via een borstelsysteem. Via de ventielen wordt een roterende borstel in de kanalen gebracht die het stof losmaakt.

Het losgekomen stof en vuil worden afgezogen door onze krachtige extractieventilator die kort aan de ventilatie-unit wordt aangesloten. Door deze duale werking (borstelen en afzuigen) wordt al het stof uit het kanaal geëvacueerd.

Hoe weet ik wanneer mijn kanalen vuil zijn?

Een eerste indicatie van vervuilde ventilatie zijn vuile ventielranden, een tweede indicatie is de staat van de filters binnenin de ventilatie-unit.

Een derde manier om vervuiling te detecteren, is een verminderde werking van het ventilatiesysteem. Dit komt doordat het afgezette vuil aan de luchtkanaalwanden meer weerstand geeft, wat ten koste gaat van de capaciteit van het toestel.

Als u of uw gezinsleden onverklaarbare allergieën, astma of andere ademhalingsproblemen krijgen, kan overmatig vuil en puin dat door uw ventilatie circuleert het probleem zijn.

Wordt 21 of 6% BTW aangerekend op de werken?

Bepaalde renovatiewerken aan onroerende goederen kunnen het verlaagde BTW-tarief van 6% genieten. Het verlaagde tarief is enkel van toepassing wanneer aan onderstaande voorwaarden tegelijk wordt voldaan:

  1. Het gaat om werken in onroerende staat met betrekking tot omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of onderhoud aan een onroerend goed (de reiniging en de vernieuwbouw worden hierbij niet bedoeld).
  2. Het onroerend goed wordt uitsluitend/hoofdzakelijk bestemd voor bewoning na uitvoering van de werken.
  3. Het gebouw moet minimum 10 jaar in gebruik zijn (voor 2016 was dit 5 jaar).
  4. Het werk wordt verstrekt en gefactureerd aan de eindgebruiker, die moet attesteren dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan.


Is EN 15780 ook van toepassing op residentiële ventilatiesystemen?

Ja. Residentiële installaties vallen in de Europese norm EN 15780 onder het gemiddelde reinheidsniveau ‘medium’.

Om de hoeveel jaren moeten residentiële ventilatiesystemen gereinigd worden?

Er bestaat geen sluitend antwoord op deze vraag. Dat komt omdat verscheidene factoren een rol spelen of een ventilatiesysteem, zowel residentieel als professioneel, (minder) snel vuil wordt.

Zo maakt het qua luchtvervuiling al een groot verschil of een woning bijvoorbeeld vlakbij de Brusselse of Antwerpse ring gelegen is of eerder in een landelijke omgeving. Daarnaast moeten filters consequent vervangen worden. Gebeurt dat niet, dan kan dat ten koste van de reinheid van het ventilatiesysteem gaan.

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) adviseert om na negen jaar residentiële luchtkanalen te reinigen, maar Hamster Cleaning weet uit ervaring dat die periode te lang is. Een reiniging om de drie à vier jaar is aangewezen.

Kan ik vuile kanalen voorkomen?

Deels. Een cruciaal onderdeel van een goed werkend ventilatiesysteem is het onderhoud van de filters in de luchtgroep. Die moeten tijdig en consequent vervangen worden. Indien dat niet gebeurt, geraken de filters verzadigd, soms verstopt en in extreme gevallen zelfs gescheurd. Het spreekt voor zich dat het ventilatiesysteem dan niet meer optimaal kan functioneren en dat ook de kanalen vuil worden.

Door een goede filtering kan veel leed voorkomen worden, maar het is nagenoeg een utopie om vuile kanalen volledig te vermijden. Stof vindt namelijk altijd zijn weg en naar verloop van tijd worden luchtkanalen vuil. Zeker extractiekanalen raken snel verontreinigd, aangezien de lucht ongefilterd in het ventilatiesysteem terechtkomt.

Daarom is het belangrijk om de kanalen jaarlijks te controleren, zodat escalaties vermeden worden.

Wanneer is een luchtkanaalonderhoud nodig?

Een eenvoudige vraag met een even simpel antwoord: luchtkanalen moeten gereinigd worden wanneer de maximum toegelaten hoeveelheid vuil (g/m²) overschreden wordt. Dat staat verduidelijkt in de Europese norm EN 15780, die specificeert aan welke cijfers moet voldaan worden. Er zijn drie reinheidsniveaus waaronder een gebouw kan vallen en aan ieder niveau is een maximum toegelaten hoeveelheid vuil gekoppeld.

Heb ik ventilatie nodig? Ik verlucht mijn huis door elke dag even de ramen open te zetten.

Verluchten is niet hetzelfde als ventileren. Bij verluchten zet men ramen en deuren open om buitenlucht binnen te laten stromen. Op korte termijn is dit effectief, maar na een half uur is de luchtkwaliteit weer op het oude niveau. Daarom is het belangrijk om een goed werkend ventilatiesysteem te hebben, zo ben je 24u per dag verzekerd van zuivere, frisse lucht.

Kan het kwaad dat ik mijn ventilatie voor lange tijd uitschakel?

Door het langdurig uitschakelen van het ventilatiesysteem wordt de woning niet meer voorzien van voldoende propere lucht. In oude woningen kwam er vaak verse lucht binnen door kieren en spleten. Nieuwe woningen of verbouwde woningen zijn echter zo goed geïsoleerd dat u een ventilatiesysteem of ventilatieroosters nodig hebt en dit ook moet laten aanstaan. Dit zorgt niet alleen voor genoeg zuurstof in huis, door ventilatie wordt ook vocht afgevoerd en zo vermijdt u schimmels, problemen met huisstofmijt en onaangename geuren.

Ik heb last van vocht in huis, kan een luchtkanaalreiniging dit verhelpen?

De gemiddelde woning produceert 10 liter vocht per dag. U kookt, wast en doucht, allemaal activiteiten waar vocht bij vrijkomt. Indien het ventilatiesysteem in uw woning niet voor een goede afvoer van dit vocht zorgt, kan dit leiden tot schimmels. 

Door een ventilatiereiniging uit te laten voeren zullen de kanalen terug proper zijn, maar de oorzaak van het probleem moet eerst achterhaald worden. Tijdens de werkzaamheden gaan onze reinigers op zoek naar de oorzaak van het probleem.

Wat zijn de gevolgen indien u uw ventilatiekanalen niet laat reinigen?

Ik heb last van vieze geurtjes in huis, kan een ventilatiereiniging dit verhelpen?

Dat kan. Een vervuild kanaal kan de ideale broeihaard zijn voor schimmels en andere bacteriën. Een ventilatiereiniging kan tijdelijk de schimmels uit de kanalen verwijderen, maar de onderliggende problemen moeten tegelijkertijd aangepakt worden om een herhaling van het probleem te voorkomen.

Tijdens de werkzaamheden gaan onze reinigers op zoek naar de oorzaak van het probleem.

Wat kost het reinigen van een ventilatiesysteem en zijn kanalen?

Hoeveel kost een ventilatiereiniging?

De kostprijs van een reiniging is afhankelijk van het type systeem: C, D of luchtverwarmingssysteem.

Hamster Cleaning werkt met transparante standaardprijzen zonder extra opstartkosten. U kan onze prijzen raadplegen op www.hamstercleaning.be/bestellen.

Om de hoeveel jaar dient een reiniging plaats te vinden?

Hoe vaak moet ik mijn filters vervangen?

Hamster Cleaning raadt aan om de filters minstens één keer per maand te stofzuigen en om de zes maanden te vervangen.

Hoe weet ik wanneer mijn kanalen vuil zijn?

Een eerste indicatie van vervuilde ventilatie zijn vuile ventielranden, een tweede indicatie is de staat van de filters binnenin de ventilatie-unit.

Een derde manier om vervuiling te detecteren, is een verminderde werking van het ventilatiesysteem. Dit komt doordat het afgezette vuil aan de luchtkanaalwanden meer weerstand geeft, wat ten koste gaat van de capaciteit van het toestel.

Als u of uw gezinsleden onverklaarbare allergieën, astma of andere ademhalingsproblemen krijgen, kan overmatig vuil en puin dat door uw ventilatie circuleert het probleem zijn.

Om de hoeveel jaren moeten residentiële ventilatiesystemen gereinigd worden?

Er bestaat geen sluitend antwoord op deze vraag. Dat komt omdat verscheidene factoren een rol spelen of een ventilatiesysteem, zowel residentieel als professioneel, (minder) snel vuil wordt.

Zo maakt het qua luchtvervuiling al een groot verschil of een woning bijvoorbeeld vlakbij de Brusselse of Antwerpse ring gelegen is of eerder in een landelijke omgeving. Daarnaast moeten filters consequent vervangen worden. Gebeurt dat niet, dan kan dat ten koste van de reinheid van het ventilatiesysteem gaan.

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) adviseert om na negen jaar residentiële luchtkanalen te reinigen, maar Hamster Cleaning weet uit ervaring dat die periode te lang is. Een reiniging om de drie à vier jaar is aangewezen.

Op welke manieren worden de kanalen gereinigd?

Hamster Cleaning opteert in de meeste gevallen voor een reiniging via een borstelsysteem. Via de ventielen wordt een roterende borstel in de kanalen gebracht die het stof losmaakt.

Het losgekomen stof en vuil worden afgezogen door onze krachtige extractieventilator die kort aan de ventilatie-unit wordt aangesloten. Door deze duale werking (borstelen en afzuigen) wordt al het stof uit het kanaal geëvacueerd.

Hoe weet ik of mijn kanalen vuil zijn?

Een eerste indicatie van vervuilde ventilatie zijn vuile ventielranden, een tweede indicatie is de staat van de filters binnenin de ventilatie-unit.

Een derde manier om vervuiling te detecteren, is een verminderde werking van het ventilatiesysteem. Dit komt doordat het afgezette vuil aan de luchtkanaalwanden meer weerstand geeft, wat ten koste gaat van de capaciteit van het toestel.

Als u of uw gezinsleden onverklaarbare allergieën, astma of andere ademhalingsproblemen krijgen, kan overmatig vuil en puin dat door uw ventilatie circuleert het probleem zijn.

Om de hoeveel tijd moet mijn ventilatiesysteem gereinigd worden?

Er bestaat geen sluitend antwoord op deze vraag. Dat komt omdat verscheidene factoren een rol spelen of een ventilatiesysteem, zowel residentieel als professioneel, (minder) snel vuil wordt.

Zo maakt het qua luchtvervuiling al een groot verschil of een woning bijvoorbeeld vlakbij de Brusselse of Antwerpse ring gelegen is of eerder in een landelijke omgeving. Daarnaast moeten filters consequent vervangen worden. Gebeurt dat niet, dan kan dat ten koste van de reinheid van het ventilatiesysteem gaan.

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) adviseert om na negen jaar residentiële luchtkanalen te reinigen, maar Hamster Cleaning weet uit ervaring dat die periode te lang is. Een reiniging om de drie à vier jaar is aangewezen.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

© Copyright Hamstercleaning 2024